DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Hội nghị Triển khai công tác du lịch năm 2023 của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình

06/03/2023 863 0

Ngày 07/02/2023, tại Hội trường của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Hòa Bình đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai công tác du lịch năm 2023 của Ban Chỉ đạo.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,

Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh Hoà Bình, phát biểu khai mạc hội nghị


Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, hoạt động du lịch đã mở cửa trở lại và phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn với bệnh COVID-19… tạo hành lang an toàn đón khách đồng thời tập trung đẩy mạnh các hoạt xây dựng sản phẩm, tuyên truyền quảng bá, thu hút đầu tư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lưc đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022: Tổng khách Du lịch đạt 3.127.854 lượt khách, so với cùng kỳ năm trước đạt 211,6%, đạt 121,2% kế hoạch năm. Trong đó: Khách quốc tế 137.537 lượt, so với cùng kỳ năm trước đạt 283,3%, đạt 137,5% kế hoạch năm; khách nội địa 2.990.317 lượt, so với cùng kỳ năm trước đạt 209,2%, đạt 120,6% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch: đạt 3.614 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước đạt 239%, đạt 150,6% kế hoạch năm. Tuy nhiên, du lịch Hòa Bình còn một số tồn tại: Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch hạn chế và chưa đồng bộ; một số dự án được cấp chủ trương đầu tư triển khai chậm; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch chưa mang lại hiệu quả cao; thiếu một số phương tiện tầu thuyền vận chuyển khách du lịch chất lượng cao...

Đ/c Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phó Trưởng ban chỉ đạo Du lịch tỉnh điều hành phần tham luận

Năm 2023, Ban Chỉ đạo du lịch đưa ra mục tiêu phấn đấu tỉnh Hòa Bình đón được 3.500.000 lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 450.000 lượt khách, khách nội địa: 3.050.000 lượt khách. Thu nhập từ du lịch đạt 3.900 đồng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để đạt được được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo du lịch sẽ tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ về: Công tác quản lý Nhà nước; Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch; Đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, thu hút đầu tư du lịch; Công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Về liên kết, hợp tác phát triển du lịch; Công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Ngành thành viên theo chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của ngành năm 2023; tập trung và việc triển khai các Nghị quyết, Đề án phát triển du lịch đặc biệt là việc tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư triển khai dự án; giải quyết vướng mắc tại một số điểm di tích để đưa vào đón tiếp khách du lịch; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của các đơn vị hoạt động du lịch theo quy định; đưa ra các giải để nâng cao chất lượng, sản phẩm du lịch… để hoàn thành mục tiêu về phát triển du lịch của tỉnh đề ra.

Related Post

Sample Plan