DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 16/11/2019

Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 16/11/2019
 • From date 16/11/2019
 • Days 3 Days
 • Total travel distance km
 • Places 10 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 09:00
  MAI CHAU VALLEY Free

  Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hoà Bình

 • 10:00
  Quan Ngon Restaurant 2,000,000 đ

  Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

 • 13:04
  Đèo Thung Khe Free

  Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hoà Bình

 • 15:00
  Green Coffee 111 Free

  Phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Day 2 3 places
 • 08:00
  Thung Nai Free

  Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hoà Bình

 • 09:00
  Hung Binh Place Free

  Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

 • 13:00
  Thác Thăng Thiên Free

  Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hoà Bình

Day 3 3 places
 • 08:00
  HOA BINH HYDRO POWER PLANT Free

  Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

 • 11:02
  Quan Ngon Restaurant 2,000,000 đ

  Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

 • 15:00
  Thác Mu Free

  Xã Tự Do, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hoà Bình

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.