DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

UBND tỉnh Hòa Bình ban hành danh mục các dự án tiềm năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh

14/03/2023 22/03/2024

2140 0

Ngày 17/02/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định số 238 /QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án tiềm năng thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình. Danh mục bao gồm 35 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng thương mại, nông lâm nghiệp, du lịch, trong đó đáng chú ý các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và nông nghiệp kết hợp du lịch là 11 dự án. Dưới đây là thông tin cụ thể các dự án trong danh mục du lich.

1. Dự án Phát triển du lịch và trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Dự án có mục tiêu đầu tư dự án du lịch nghỉ dưỡng và trồng các loại cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Địa điểm đầu tư tại các huyện: Mai Châu, Tân Lạc và Cao Phong. Diện tích đất sử dụng của dự án theo đề xuất của Nhà đầu tư.

                                         

Các dự án về du lịch sinh thái đang được tỉnh Hòa Bình quan tâm thu hút đầu tư

2. Dự án trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây dươc liệu và du lịch sinh thái. Mục tiêu đầu tư dự án trồng các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu kết hợp với du lịch sinh thái  tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Địa điểm đầu tư  tại xã Hùng Sơn huyện Kim Bôi. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 233,3 ha.

3. Dự án bảo tồn không gian văn hoá Mường gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Mục tiêu là bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá của người Mường gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Địa điểm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

4. Dự án du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến. Mục tiêu là phát triển du lịch sinh thái trong Khu bảo tồn thiên nhiên. Diện tích đất sử dụng là 4.700 ha. Địa điểm đầu tư: Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, huyện Kim Bôi.

 5. Dự án du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.  Mục tiêu là phát triển du lịch sinh thái trong Khu bảo tồn thiên nhiên. Diện tích đất sử dụng là 7.800 ha. Địa điểm đầu tư: Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông tại huyện Lạc Sơn.

6. Dự án du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò. Mục tiêu là phát triển du lịch sinh thái trong Khu bảo tồn thiên nhiên. Diện tích đất sử dụng là 2.900 ha. Địa điểm đầu tư: Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, Mai Châu.

                                   

Một khu nghỉ dưỡng trên Khu du lịch Hồ Hòa Bình du khách yêu thích

7. Dự án phát triển du lịch và trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và trồng các loại cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Địa điểm đầu tư tại xã Xã Thành Sơn, huyện Mai Châu. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 350 ha.

8. Dự án phát triển du lịch và trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và trồng các loại cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm  và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Địa điểm đầu tư tại các xã: Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 350 ha.

9. Dự án đầu tư Du lịch sinh thái nghỉdưỡng kết hợp nuôi trồng thuỷsản tập chung Hồ Đầm Khánh. Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và trồng các loại cây nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm  và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Địa điểm đầu tư tại thị trấn Chi Nê, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy. Diện tích đất sử dụng cho dự án là 50 ha.

10. Dự án đầu tư các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng  tại khu vực Hồ Cánh Tạng, huyện Lạc Sơn. Mục tiêu là đầu tư xây dựng dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Diện tích đất sử dụng cho dự án theo đề xuất của Nhà đầu tư. Địa điểm đầu tư tại các xã Yên Phú, Bình Hẻm, Văn Nghĩa  huyện Lạc Sơn.

11. Đầu tư các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Hồ Hoà Bình theo quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là đầu tư xây dựng dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương. Diện tích đất sử dụng cho dự án theo đề xuất của Nhà đầu tư. Đại điểm tại các xã theo quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bản đồ

Lịch trình mẫu