Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 021831999

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dltm@vnpt.vn

Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Mường Khến Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hoà Bình

acfff

Bản đồ

Giới thiệu

×

acfff

Review and Evaluation


Alls
(From total review)