DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

21/06/2022 1901 0

Ngày 03/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, với hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Phong cảnh đẹp và hoạt động của người dân ở huyện Lạc Sơn

Dự án Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả có mục tiêu là đầu tư xây dựng khu hỗn hợp gồm nhiều chức năng như: Nhà ở chất lượng cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe cao cấp, thỏa mãn nhu cầu đa dạng của du khách; đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ và phát huy được các cảnh quan sinh thái tự nhiên trong khu vực; góp phần xây dựng xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trở thành điểm nhấn trong phát triển các dịch vụ du lịch; bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

 Quy mô của dự án khoảng 4.600 người. Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 85,22ha. Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch phân khu được phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 (bao gồm cả diện tích công trình thủy lợi và mặt nước Hồ Khả) như sau: Đất công trình công cộng, thương mại, dịch vụ là 6,21ha; Đất giáo dục là 0,88ha; Đất di tích - tôn giáo là 0,68ha; Đất cây xanh - mặt nước 28,76ha; Đất nhóm ở là 42,79ha; Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật là 1,46ha; Đất cây xanh cảnh quan tự nhiên là 9,82ha; Đất giao thông là 9,32ha.

   

Khách du lịch tham quan tại Lạc sơn

Đối với công trình và mặt nước Hồ Khả (diện tích khoảng 14,7ha): Không thực hiện đấu thầu phần diện tích này. Trường hợp nhà đầu tư sau khi được lựa chọn có nhu cầu khai thác, sử dụng mặt nước Hồ Khả, nhà đầu tư có trách nhiệm làm việc cơ quan được giao quản lý để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Cơ cấu sản phẩm bao gồm: Nhà ở biệt thự đơn lập: Khoảng 110 đến 200 căn, mật độ xây dựng tối đa dự kiến 25%, diện tích trung bình mỗi căn từ 600m2 đến 750m2; chiếm khoảng 35% tổng số lượng nhà ở trong dự án. Nhà ở biệt thự nghỉ dưỡng song lập, tứ lập (branded-villas): Khoảng 100 đến 120 căn với mật độ xây dựng tối đa dự kiến từ 30% đến 35%, diện tích trung bình mỗi căn từ 450m2 đến 500m2; chiếm 65% tổng số lượng nhà ở trong dự án.

   Vốn đầu tư của dự án: 2.627.888.907.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, chín trăm linh bảy nghìn đồng). Nguồn vốn: Nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí và huy động đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư dành cho dự án đảm bảo không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, giai đoạn đầu tư của dự án được chia thành 2 giai đoạn như sau:  Giai đoạn 1 (Từ IV năm 2022 đến hết quý IV năm 2024): Đầu tư hoàn thiện Khu nghỉ dưỡng, gồm các hạng mục chính: Khoảng 112 căn Villa nghỉ dưỡng, khoảng 204 căn hộ dịch vụ khoáng nóng Yoko park Onsen, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, Khu nghỉ dưỡng biệt thự ven hồ, Câu lạc bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan.  Giai đoạn 2 (Từ II năm 2023 đến hết quý IV năm 2025): Đầu tư hoàn chỉnh Khu Thương mại, gồm các hạng mục chính: Nhà hàng bên suối, Nhà hàng nổi, Làng thương mại bậc thang, Công viên phiêu lưu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Quyết định của UBND tỉnh cũng đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiến hành lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành. Giao Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn: Xây dựng phương án và tổ chức giải phóng mặt bằng. Thực hiện việc tiếp nhận khi được bàn giao và quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án và khu đất quy hoạch di tích - tôn giáo theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt.

Biển mây ở vùng cao Lạc Sơn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu