Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:00

Số điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 5 Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Ap Plaza

Số lượt xem: 285

Giới thiệu:

Thực đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Liên hệ với chúng tôi

Tổ 5 Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

hotel@hoabinh.biz

Tìm chúng tôi trên
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img