DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình chuẩn bị cho công tác Đại hội Khóa 3 - Nhiệm kỳ 2023 - 2028

25/05/2023 26/05/2024

Hoà BÌnh

32 0

Ngày 05/05/2023 tại Khách sạn Hòa Bình thuộc Công ty cổ phần du lịch Hòa Bình, đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham dự cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng của Hiệp hội du lịch Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Xuân Trường

PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ngồi bên phải) tham dự cuộc họp

Cuộc họp do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Hòa Bình chủ trì cùng có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp và mời mở rộng thêm một số thành viên để chuẩn bị công tác Đại hội Khóa 3, Nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch hiệp hội đã nêu những thuận lợi và khó khăn hoạt động của hiệp hội trong thời gian qua, đặc biệt là đến thời điểm phải tập trung chuẩn bị cho công tác đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ tới. Sau khi nghe đồng chí Tổng Thư ký trình bày một số dự thảo văn bản, trong đó có dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội du lịch Hoà Bình Khóa III, Nhiệm kỳ 2023-2028 để thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức, thành phần, số lượng đại biểu mời, nội dung triển khai, kinh phí tổ chức, thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên... các đại biểu cơ bản nhất trí và đề nghị sớm ký ban hành để tổ chức thực hiện. Cuộc họp thông qua Đề án nhân sự của Ban Chấp hành Nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Hoà Bình Khóa III, Nhiệm kỳ 2023-2028 để hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Các thành viên của Hiệp hội du lịch Hòa Bình tham dự họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Xuân Trường-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự nỗ lực và chia sẽ những khó khăn của Hiệp hội trong công tác chuẩn bị cho đại hội. Đặc biệt nêu khó khăn do dịch bệnh Covid -19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến các đơn vị hoạt động du lịch trong đó có một số đơn vị là thành viên nên phải tập trung cho việc khôi phục hoạt động kinh doanh dẫn đến chưa tổ chức được Đại hội Khóa 3 theo đúng thời gian quy định. Vì vậy cần phải khẩn trương tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sẵn sàng phối hợp, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Phó Giám đốc Sở giao Phòng Quản Lý Du lịch của Sở phối hợp tích cực với các Tiểu Ban của Hiệp hội chuẩn bị xây dựng các văn kiện; phối hợp trong công tác thi đua khen thưởng và một số nội dung khác để chuẩn bị cho đại hội được thành công.

Bản đồ

Lịch trình mẫu