DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Công tác quản lý nhà nước về du lịch trên Khu Du lịch Hồ Hòa Bình

06/05/2022 523 0

          Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã kiện toàn và phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh để chỉ đạo các cơ quan thành viên căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công quản lý phát triển du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình.

          Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch thực hiện tốt các quy định kinh doanh du lịch theo Luật Du lịch năm 2017. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong Quy chế quản lý các khu, điểm du lịch của tỉnh và Quy tắc ứng xử văn minh du lịch khi tham gia các hoạt động du lịch, sử dụng dịch vụ du lịch, tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện.

                          

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn (Người đeo cà vạt màu xanh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng Ban chỉ đại du lịch tỉnh tham dự một sự kiện kích cầu du lịch

          Giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt; Hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cảng Thung Nai, huyện Cao Phong; Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và danh mục các dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án du lịch; thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện thuê đất để thực hiện dự án cho các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án về du lịch; tham gia ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Tỉnh Hòa Bình chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đăng ký phương tiện vận chuyển khách du lịch theo đúng quy định

         Tăng cường công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa trên Khu du lịch hồ Hòa Bình. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đăng ký phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Đăng ký 128 phương tiện thủy nội địa hoạt động vận chuyển hành khách trên Khu du lịch hồ Hoà Bình.

        Các tầng lớp nhân dân đã nhận thức được hiệu quả về phát triển Khu du lịch Hòa Bình trở thành Khu du lịch quốc gia thu hút được nhiều nhà đầu tư tạo ra các sản phẩm dịch vụ du lịch; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái; tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ dân trí và thu nhập cho người dân địa phương. Các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch; tạo ra được hình ảnh và thương hiệu của Khu du lịch hồ Hòa Bình thu hút được nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Những cuộc Hội thảo được tổ chức để tham vấn ý kiến phục vụ công tác quản lý Khu du lịch Hồ Hòa Bình

                                                                                                                                   Tác giả

                                                                                                                                Đặng Tuấn Hùng

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu