DU LỊCH HÒA BÌNH - NƠI ĐỂ TÂM HỒN LẮNG LẠI

Công tác Tuyên truyền quảng bá Khu du lịch Hồ Hòa Bình

06/05/2022 31/05/2023

958 0

       Hoạt động tuyên truyền, xúc tiến và quảng bá du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển du lịch của mỗi địa phương. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xây dựng vùng hồ Hòa Bình trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh và khu vực Tây Bắc, Khu du lịch Hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia. Tỉnh Hòa Bình đã chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách đến với Khu du lịch.

Chương trình Quảng bá văn hóa, du lịch tại Hà Nội năm 2021

        Với hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đang dần được đầu tư, nâng cấp, sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Hòa Bình. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến và quảng du lịch sẽ là một trong những giải pháp quan trọng góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

         Để thực hiện một cách có trọng tâm, trọng điểm và đem lại hiệu quả thiết thực, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương đã thực hiện hoạt động truyền thông, quảng bá qua nhiều phương pháp, đa dạng như: quảng bá trên đài truyền hình, trên báo Trung ương và địa phương, trên các website du lịch với các nội dung quảng bá tập trung cho các sự kiện như Tuần văn hóa du lịch Hòa Bình, Chương trình quảng bá văn hóa du lịch Hòa Bình tại Thủ đô Hà Nội, các giải thi đấu thể thao kết hợp du lịch, Liên hoan làng du lịch cộng đồng…các bài viết, phóng sự quảng bá cho danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch độc đáo, kêu gọi thu hút đầu tư.

Tuần văn hóa – du lịch Hòa Bình 2019

        Xây dựng Trang thông tin điện tử Khu du lịch hồ Hòa Bình kết hợp quảng bá trên nền Trang web của Tổng cục Du lịch. Video clip “Du lịch Hòa Bình - Hành trình khám phá và Cơ hội đầu tư” bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh, thời lượng 20 phút; Video clip “Khám phá trải nghiệm du lịch cộng đồng trên Khu du lịch hồ Hòa Bình”; Phim Quảng bá khu du lịch hồ Hòa Bình; phim giới thiệu quảng bá các điểm du lịch cộng đồng trên khu du lịch hồ Hòa Bình. Xây dựng  các cuốn sách: Khu du lịch hồ Hòa Bình - Hành trình khám phá - Cơ hội đầu tư; Trải nghiệm khám phá du lịch cộng đồng trên Khu du lịch hồ Hòa Bình; Khám phá, trải nghiệm chương trình du lịch trên Khu du lịch hồ Hoà Bình. Xây dựng các bảng, biển quảng cáo, sơ đồ tuyến trên Khu du lịch hồ Hòa Bình để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch. Tham gia các Hội nghị xúc tiến, liên hoan du lịch quốc tế như VITM Hà Nội, ITE tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh để tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch cho Khu du lịch hồ Hòa Bình.

        Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Hòa Bình nói chung dần theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm trọng điểm, hiệu quả thiết thực, xác định rõ đối tượng truyền thông, nhằm thu hút khách du lịch từ các thị trường truyền thống và mở rộng các thị trường mới tiềm năng, tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa cả về số lượng, chất lượng. Đây thực sự là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Quảng bá du lịch Hòa Bình tại TP Hồ Chí Minh

                                                                                                                       Tác Giả

                                                                                                                         Đặng Tuấn Hùng

Bản đồ

Lịch trình mẫu