Open Time: 08:00 - Close Time: 22:59

Phone:

Address: KDT Đông dương - Thị trấn lương sơn - Lương Sơn - Hòa Bình Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Phương Thảo

Số lượt xem: 18

Introduce:

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

KDT Đông dương - Thị trấn lương sơn - Lương Sơn - Hòa Bình Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình

karaokephuongthaolsn@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img